Vil danskerne fortsætte med at grænsehandle ?

Den føromtalte undersøgelse tegner et billede af, at danskerne fortsat i stort tal vil søge mod den dansk-tyske grænse for at spare penge på at grænsehandle.

De sænkede afgifter får simpelthen meget begrænset effekt. Et flertal i Folketinget vedtog at reducere afgifterne på øl og sodavand i Danmark for at dæmme op for grænsehandlen.

Undersøgelsen fra Wilke lavet for Newspaq spurgte man, om danskerne vil fortætte med at handle ved grænsen, selv om priserne faldt i Danmark på øl og vand.

47 % svarer at de vil fortætte med at handle over grænsen, upåagtet afgiftsændringerne i Danmark.

Det er primært danskere fra Region Syddanmark der vil fortætte med at grænsehandle.

Ifølge undersøgelsen er trangen til at købe billigt ind syd for grænsen størst i Jylland.

Oversigt over grænsebutikker.

Oversigt over dagligvarebutikker som aldi, Lidl m.m.